Меъёрий хукукий хужжатлар

Очиқ маълумотлар

Гувоҳнома

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Бизнес-режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2015 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Корпоратив бошқарув кодекси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Аффилланган шахсларининг рўйхати

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Янги акциялар чиқарилиши тўғрисидаги Қарор

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Дивиденд сиёсати тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Ахборот сиёсати тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Ички  назорат тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Манфаатлар келишмовчилигида Ҳаракат қилиш тартиби

Стратегияси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Ривожлантириш стратегияси тугрисидаги ахборот

Динамикаси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2014 – 2015 йиллар ва 2016 йилда кутилаётган

МАЪЛУМОТ

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2014 - 2016 йиллар мобайнида Бизнес режани бажарилиши буйича

МАЪЛУМОТ

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2012-2015 йиллар мобайнида олинган соф фойдани туланиши буйича

Ташкилий тузулмаси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Регламент

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Отбора кандидатур в исполнительный орган акционерного общества «АСАКА ЁҒ»

Тартиби

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Бошқарув ва назорат органларининг акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот бериш”

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Дивиденд тўлаш тартиби тўғрисида

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Ижроия органи тўғрисида”ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Ички аудит хизмати тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошқарув маслахатчиси лавозими

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: "Санок комиссияси тўғрисида"ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Тижорат сирлари тугрисидаги

Регламент

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Кузатув кенгаши йиғилишларини Сўров ўтказиш йўли билан, шунингдек, Видеоконференц-алоқа режимида ўтказиш”

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Акциядорлик жамиятида миноритар акциядорлар қўмитасининг фаолият кўрсатиши тартиби тўғрисида”ги

Гувоҳнома

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Баёни

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори

Хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш буйича

Билдиришнома

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2017 йил 09 декабрь куни

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2017 йил 9 декабрь куни

Аудитор  хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Аудитор  хулосаси 2016

Бизнес Режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2016 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Бизнес Режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2018 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Об общем собрании акционеров

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О наблюдательном совете

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О правлении АО «Асака ёг»

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О ревизионной комиссии

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О порядке вознаграждения членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и Правления

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О порядке действий при конфликте интересов

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Об информационной политике

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О дивидендной политике

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О внутреннем контроле

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О коммерческой тайне

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О корпоративном консультанте

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: о Службе Внутреннего Аудита

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «О хранении документов»

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О предоставлении займа сотрудникам

Аудиторское заключение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: по состоянию на 31 декабря 2017 года

ХУЛОСА

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича.2017 йил 1 январдан 2018 йил 1 январгача.

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: навбатдаги умумий йиғилиш

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: навбатдан ташқари умумий йигилиш карори

Бизнес режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2019 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Аудиторское заключение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: по состоянию на 31 декабря 2018 года

Хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича

Жадвали

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: бахолаш натижалари жамланма жадвали

Аудитор ҳулосаси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

ПОЛОЖЕНИЕ

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: об организации и проведении конкурсного отбора на занятие должности руководителя исполнительного органа

Устав

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Янги таҳрирда 22.06.2019

Регламент о проведения конкурса на руководящие должности

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: о Наблюдательном Совете АО «Асака ёг»

Аудитор хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Аудитор хулосаси 2019 йил 31 декабр холатига

Аудиторское заключение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Аудиторское заключение независимого аудитора по состоянию на 31 декабря 2019 года

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш

Бизнес режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2020 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2020 йил 22 сентябрь куни

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2020 йил 27 октябрь куни

Бизнес режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2021 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

МАҲСУЛОТЛАР

Пахта ёғи - Пресслаш усулида олинган, рафинацияланган, хидсизлантирилган олий ва биринчи навли.

Хўжалик совуни - 70% хўжалик совуни - синтетик қўшимчаларсиз, табиий ёғ моддалари асосида ишлаб чикарилади

Пахта шелухаси - Техник пахта чигитидан кимёвий ишловларсиз ажратиб олинадиган чигит пўстлоғи.

Пахта шроти - Карбамид билан ишлов бериш йўли билан госсиполи камайтирилган.


Эълонлар ва янгиликлар

26.03.21

Акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 2021 йил 16 апрель куни соат 10-00да жамиятнинг мажлислар залида ўтказилади

25.03.21

“TRIO UNION PRO” МЧЖ 12.03.2021 йил куни тузилган шартномага асосан “Тошкент” РФБда ўтказилган савдо натижаларига асосан «Asaka yog’» акциядорлик жамиятининг 2 206 170 дона оддий эгаси ёзилган нақдсиз ёки жамият низом жамғармасига нисбатан 51,15 фоиз акц

19.10.20

2020 йил 27 октябрь куни ўтказиладиган жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг кун тартибидаги учунчи масала қуйидагича ўзгартирилганлигини маълум қиламиз!