Меъёрий хукукий хужжатлар

Очиқ маълумотлар

Гувоҳнома

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Бизнес-режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2015 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Корпоратив бошқарув кодекси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Аффилланган шахсларининг рўйхати

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Янги акциялар чиқарилиши тўғрисидаги Қарор

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Дивиденд сиёсати тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Ахборот сиёсати тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Ички  назорат тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Манфаатлар келишмовчилигида Ҳаракат қилиш тартиби

Стратегияси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Ривожлантириш стратегияси тугрисидаги ахборот

Динамикаси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2014 – 2015 йиллар ва 2016 йилда кутилаётган

МАЪЛУМОТ

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2014 - 2016 йиллар мобайнида Бизнес режани бажарилиши буйича

МАЪЛУМОТ

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2012-2015 йиллар мобайнида олинган соф фойдани туланиши буйича

Ташкилий тузулмаси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Регламент

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Отбора кандидатур в исполнительный орган акционерного общества «АСАКА ЁҒ»

Тартиби

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Бошқарув ва назорат органларининг акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот бериш”

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Дивиденд тўлаш тартиби тўғрисида

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Ижроия органи тўғрисида”ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «Ички аудит хизмати тўғрисида»ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошқарув маслахатчиси лавозими

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: "Санок комиссияси тўғрисида"ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Тижорат сирлари тугрисидаги

Регламент

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Кузатув кенгаши йиғилишларини Сўров ўтказиш йўли билан, шунингдек, Видеоконференц-алоқа режимида ўтказиш”

Низом

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: “Акциядорлик жамиятида миноритар акциядорлар қўмитасининг фаолият кўрсатиши тартиби тўғрисида”ги

Гувоҳнома

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Баёни

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори

Хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш буйича

Билдиришнома

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2017 йил 09 декабрь куни

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2017 йил 9 декабрь куни

Аудитор  хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Аудитор  хулосаси 2016

Бизнес Режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2016 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Бизнес Режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2018 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Об общем собрании акционеров

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О наблюдательном совете

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О правлении АО «Асака ёг»

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О ревизионной комиссии

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О порядке вознаграждения членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и Правления

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О порядке действий при конфликте интересов

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Об информационной политике

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О дивидендной политике

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О внутреннем контроле

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О коммерческой тайне

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О корпоративном консультанте

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: о Службе Внутреннего Аудита

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: «О хранении документов»

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: О предоставлении займа сотрудникам

Аудиторское заключение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: по состоянию на 31 декабря 2017 года

ХУЛОСА

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича.2017 йил 1 январдан 2018 йил 1 январгача.

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: навбатдаги умумий йиғилиш

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: навбатдан ташқари умумий йигилиш карори

Бизнес режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2019 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

Аудиторское заключение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: по состоянию на 31 декабря 2018 года

Хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича

Жадвали

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: бахолаш натижалари жамланма жадвали

Аудитор ҳулосаси

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

ПОЛОЖЕНИЕ

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: об организации и проведении конкурсного отбора на занятие должности руководителя исполнительного органа

Устав

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Янги таҳрирда 22.06.2019

Регламент о проведения конкурса на руководящие должности

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг:

Положение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: о Наблюдательном Совете АО «Асака ёг»

Аудитор хулоса

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Аудитор хулосаси 2019 йил 31 декабр холатига

Аудиторское заключение

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: Аудиторское заключение независимого аудитора по состоянию на 31 декабря 2019 года

Баён

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш

Бизнес режа

Электрон нусха

«Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти «Асака ёғ» АЖнинг: 2020 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятига

МАҲСУЛОТЛАР

Пахта ёғи - Пресслаш усулида олинган, рафинацияланган, хидсизлантирилган олий ва биринчи навли.

Хўжалик совуни - 70% хўжалик совуни - синтетик қўшимчаларсиз, табиий ёғ моддалари асосида ишлаб чикарилади

Пахта шелухаси - Техник пахта чигитидан кимёвий ишловларсиз ажратиб олинадиган чигит пўстлоғи.

Пахта шроти - Карбамид билан ишлов бериш йўли билан госсиполи камайтирилган.


Эълонлар ва янгиликлар

02.06.20

Навбатдаги умумий йиғилиши 2020 йил 27 июнь куни соат 10-00да жамиятнинг мажлислар залида ўтказилади.

03.10.19

«Asaka yog’» АЖ кузатув кенгаши жамият ижроия органи раҳбари лавозимига танлов эълон қилади.

03.10.19

Проведение конкурсного отбора руководителя исполнительного органа АО «Asaka yog’».