Маълумот

Корхона тўғрисида маълумот


Курсаткичлар мазмуни
Улчов бирлиги
Курсаткичлар мазмуни
Корхона бошкаруви раиси
х
Корхона юридик манзили
х
Андижон вилояти, Асака тумани, Карвонсарой кучаси 5 уй.
Корхона жойлашган худуд
х
Асака тумани Карвонсарой кучаси 5 уй.
Телефон
х
8 374 233-18-33
Факс
х
8 374 233-18-33
Электрон почта манзили:
х
info@asaka-yog.uz, asaka-yog@mail.ru
Хизмат курсатувчи банки
х
х/р:20208000000663129001, МФО:01074, Трастбанк Андижон филиали.
Юкори ташкилоти
х
Озик-овкат саноати корхоналари уюшмаси
Корхона ишга туширилган йил
х
1913
Мулк шакли
х
Акциядорлик Жамияти
Давлат улуши
х
51,15%
Акциядорлар
х
48,85%
Устав фонди микдори
млн.сум
2 156
Умумий ер майдони
га
12,85
Ишлаб чикаришга ихтисослашган майдони
га
12,2
Шу жумладан ишлаб чикаришда фойданилаётгани
га
12,2
Мавжуд ишчи уринлар сони
ишчи урин
671
Корхонада банд ахолини сони
киши
671
Мавжуд вакант иш уринлари
ишчи урин
0
Корхонадаги уртача иш хаки
минг.сум
488
Корхонанинг йиллик куввати техник пахта чигити
тонна
140 400
Корхонанинг йиллик куввати
 
 
Шу жумладан халк истеъмол моллари
млн.сум
26 753
Корхонанинг йиллик куввати (натурада рафинацияланган ёг
тонна
20 526
Корхонада урнатилган асбоб-ускуналарнинг ишлаб чикарилган йили
х
1967-2011
Махсулот сотилиши буйича асосий бозорлар
х
Республика ичида
Корхонанинг табиий газга булган эхтиёжи
м/к
3 104 700
Корхонанинг электр энергиясига булган эхтиёжи
КВт/соат
4 974 718,4
Корхона ишлаб чикарган махсулотлар (хом-ашё) асосий харидорлари
х
Савдо ташкилотлари ва ем бирлашмалари

Пахта ёғи

Пресслаш усулида олинган, рафинацияланган, хидсизлантирилган олий ва биринчи навли.

Пахта шроти

Карбамид билан ишлов бериш йўли билан госсиполи камайтирилган.

Пахта шелухаси

Техник пахта чигитидан кимёвий ишловларсиз ажратиб олинадиган чигит пўстлоғи.

Хўжалик совуни

70% хўжалик совуни - синтетик қўшимчаларсиз, табиий ёғ моддалари асосида ишлаб чикарилади