Жамият фаолиятининг предмети ва максадлари

Жамият фаолиятининг предмети ва максадлари

Пахта ёғи

Пресслаш усулида олинган, рафинацияланган, хидсизлантирилган олий ва биринчи навли.Миллий таомлар тайёрлаш учун жуда хам қол келади.

Пахта шроти

Карбамид билан ишлов бериш йўли билан госсиполи камайтирилган.Чорва моллари ва паррандалар учун юкори протеинли озуқа маҳсулоти. Сақлаш муддати - 3 ой.

Пахта шелухаси

Техник пахта чигитидан кимёвий ишловларсиз ажратиб олинадиган чигит пўстлоғи.Чорва моллари ва майда туёқли жониворлар учун озуқа маҳсулоти. Сақлаш муддати - 6 ой.

Хўжалик совуни

70% хўжалик совуни - синтетик қўшимчаларсиз, табиий ёғ моддалари асосида ишлаб чикариладиОртиқча моддалар камлиги евазига оқартириш хусусияти юкори аъло.


• «АСАКА ЁГ» АЖ Ишлаб чикариш самарадорлигини ошириш. Ишлаб чикаришни кайта тиклаш ва замонавийлаштиришга сармояларни жалб этиш.

• Техник пахта чигитини кайта ишлаб ахолига усимлик ёги ва чорвачилик хужаликларига шрот ва шелуха махсулотлари етказиб бериш.

• Корхонанинг асосий максади махсулот ишлаб чикаришни купайтириш ва истеъмол бозорини махаллий, ишлаб чикаришда тайёрланган сифатли махсулотлар билан тулдириш.